[calendar]

Jan
24
Fri
Tot Shabbat @ Chicago Sinai Congregation
Jan 24 @ 5:30 pm – 7:00 pm
Mar
13
Fri
Tot Shabbat @ Chicago Sinai Congregation
Mar 13 @ 5:30 pm – 7:00 pm
May
8
Fri
Tot Shabbat @ Chicago Sinai Congregation
May 8 @ 5:30 pm – 7:00 pm